Shopping cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi ve İade

1.TARAFLAR

1.1. SATICI (Hizmeti Sunan):
Ünvanı: Özgür Avrasya Taşımacılık Turizm İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle iş bu sözleşmede ŞAHMAT olarak anılacaktır)
Adres: Seyitnizam Mah. Mevlana Cd. İleri İş Merkezi No:88 K:1 Zeytinburnu/İST.
Email: [email protected]
Telefon: 444 83 60
Mersis No: 0693034009900001

1.2. ALICI (Tüketici):
Adı/Soyadı/Ünvanı: [Teslim Edilecek Kişi]
Adres: [Teslim Edilecek Adres]
Telefon:
Email:

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın www.sahmatakademi.com internet sitesinden elektronik ortamda satın aldığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
1 Ay (30 Gün)

4.SÖZLEŞME KONUSU HİZMET
4.1. Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı

5.ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ
KDV dahil satış fiyatı (sepete eklenen ürün fiyatı), [SİSTEMDEN ÇEKİLECEK] Ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıdaki şekildedir.

5.1. Ödeme Şekilleri:
5.1.1. Kredi Kartı ile Yapılan Ödemeler:
Kredi kartı ile taksitli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.1.2. Havale/EFT Yoluyla Yapılan Ödemeler:
ALICI satın almış olduğu hizmet bedelini ŞAHMAT’ın internet sitesinde belirtilen banka hesabına havale veya eft yoluyla tam ve eksiksiz tutarda yatırmakla yükümlüdür. Hizmet bedeli ALICI tarafından yatırılmadığı takdirde ALICI’ya hizmet sunumu yapılmaz. ŞAHMAT tarafından ALICI’ya hizmet bedelinin taksitlendirilmesi seçeneğinin sunulduğu durumlarda ALICI aylık taksitlerini hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın zamanında ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Taksitlerin hiç ya da gereği gibi ödenmeyerek ALICI’nın temerrüde düşmesi durumunda, kalan borcun tamamı muaccel hale gelir ve ŞAHMAT tüm hizmet bedelini talep hakkına sahip olur. ALICI’nın temerrüde düştüğü hallerde ŞAHMAT’ın icra ve sair yasal yollara başvurmanın yanı sıra ALICI’ya verilen eğitim hizmetini durdurma hakkı bulunmaktadır. ALICI tüm bu hususları bildiğini, edimini gereği gibi ifa etmemesi sonucunda karşılaşacağı sonuçları anladığını ve başta temerrüt faizi olmak üzere, ŞAHMAT’ın uğrayacağı zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

6.CAYMA HAKKI
27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin Cayma Hakkının İstisnalarının düzenlendiği 15. maddesinin (ğ) fıkrası uyarınca; “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” cayma hakkının istisnası niteliğindedir. ŞAHMAT tarafından ALICI’ya sunulan hizmet belirtilen istisna kapsamında yer aldığından ALICI’nın iş bu sözleşme yönünden cayma hakkı bulunmamaktadır.

7.İADE PROSEDÜRÜ
Sözleşme konusu hizmetin savaş, olağanüstü hal, ülkeler arası diplomatik kriz, doğal afet, isyan, salgın veya pandemi nedeniyle, ŞAHMAT tarafından ifa edilememesi durumlarında, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıdaki gibidir:
7.1 Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü:Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. ŞAHMAT bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Kredi kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda ŞAHMAT, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. ŞAHMAT, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, ŞAHMAT ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda izah olunan prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ŞAHMAT’ın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.
7.2 EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü: İade, ALICI’dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICI’nın belirttiği hesaba (hesabın ALICI’ya ait olması gerekmektedir) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır. ŞAHMAT ALICI’ya hizmet bedelinin tamamını banka aracılığıyla tek seferde iade eder. ŞAHMAT tarafından hiçbir surette ALICI’ya elden nakit olarak para iadesi yapılmaz.
7.3: ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma ve iade hakkı olmamakla birlikte ŞAHMAT’ın iptal talebini kabul etmesi durumunda ödenen kayıt bedelinin %20’lik kısmını cezai şart, gönderilen yayınların kullanılmamış olsa dahi bedeli ve girilmese dahi işlenmiş olan derslerin liste fiyatı üzerinden hesaplanmış saat ücretinin karşılığı bedelin toplamı öğrenciden alınmış olan ücretten mahsup edilerek kalan tutar iade edilir.

8.TESLİMAT
Teslimat şekli : Elektronik ortamda online teslimat.
Teslim Edilecek Kişi :
E-posta Adresi :
Adres :

ŞAHMAT tarafından satışa sunulan eğitim hizmeti elektronik ortamda gerçekleştirilmekte olup, sözleşme konusu hizmet ödeme ile birlikte ALICI’nın kullanımına açılmaktadır. Bu nedenle satışa sunulan hizmetin herhangi bir kargolama işlemi söz konusu değildir. ŞAHMAT satın almadan itibaren en geç 48 saat içerisinde alınan hizmetin kullanıma açıldığına dair sözlü veya yazılı olarak ALICI’yı bilgilendirmekle yükümlüdür. ALICI’ya e-posta, SMS veya Müşteri Hizmetleri Temsilcisi aracılığıyla yapılan her türlü bildirim geçerlidir. Satın alınan hizmet ile birlikte ALICI’ya basılı yayın veya kitap hediye edilmesi durumlarında ALICI’dan ayrıca kargo ücreti alınmaz. Ancak ALICI’nın bildirmiş olduğu adresin hatalı/eksik olmasından kaynaklı kargo iadelerinde kargo ücreti ALICI’ya aittir. ŞAHMAT tedariğinde sorun yaşanan hediye yayınları aynı neviden başka yayınlarla değiştirme hakkını saklı tutar.

9.ÖZEL HÜKÜMLER
9.1. ŞAHMAT üzerinden sunulmuş olan eğitimlerde erişim süresi hizmetin satın alındığı tarihte başlar ve seçilen eğitim türünün süresi bittiğinde erişim sona erer.
9.2. Bu kayıt formunu onaylayan öğrenci kendisiyle ilgili ŞAHMAT’ın yapacağı her türlü tanıtım amaçlı ilan ve reklama izin vermiş sayılır.
9.3. Derslerin ve eğitimin sağlıklı bir şekilde işlenmesine mani olan, disiplinsiz hareket eden ve grup halinde alınan derslerde ve eğitimlerde grup dinamiğini etkileme nedeniyle sıklıkla şikâyete konu olan ALICI, ŞAHMAT tarafından bir kez uyarılmakta olup devamı halinde ŞAHMAT’ın sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklıdır. Şikâyete konu davranış ve tutumlardan kaynaklı fesih durumu söz konusu olduğunda herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
9.4. Alınmış olan eğitim ve diğer dokümanlar, materyaller sadece alan kişiye özel panel olarak sunulmaktadır. ŞAHMAT’da alınan eğitimin ikinci kişilere kısmi veya tamamen kullandırılması, satılması, paylaşılması telif hakları kapsamında yasaktır. Tespiti halinde ilgili hesap kapatılacak olup, gerekli hukuki cezai işlemler derhal başlatılacaktır.
9.5. ALICI, iletişim bilgilerinde yaşanacak her türlü değişikliği yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
9.6. ALICI’ya taahhüt edilen her şey kayıt olduğu sahmatakademi.com’daki ekranda ve işbu sözleşmede yer almaktadır. Başkaca alanlarda söylenen, paylaşılan şeyler işbu eğitim kapsamında taahhüt yerine geçemez.

8.UYUŞMAZLIK ve YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta Bakırköy Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ
İş bu sözleşmede ŞAHMAT’ın yüklenmiş olduğu hizmet edimi, satın alınan eğitim programının bitimine kadar geçerli olup, bu tarihten itibaren ŞAHMAT’ın ifa yükümlülüğü tamamen ortadan kalkmaktadır. ŞAHMAT’ın ifa yükümlülüğü ortadan kalktığı an itibariyle her bir ALICI’nın erişebildiği alanlar erişime kapatılacaktır. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI sözleşmenin tüm koşullarını, taraflar açısından bağlayıcılığını kabul etmiş sayılır ve iş bu sözleşme sipariş tarihinden itibaren hüküm ve sonuç doğurur. Özgür Avrasya Taşımacılık Turizm İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi (ŞAHMAT)
Tarih: